Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№1

Уважаеми родители, 

С пожелание за успешна и спокоина учебна година  обръщам внимание на следното:

Моля, да попълните предварително нужните формуляри

  • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЗИМАНЕ НА ДЕТЕТО*
  • АНКЕТНА КАРТА*
  • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА НА ДГ№1*
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ

*ЗАДАЛЖИТЕЛНО

БЛАГОДАЯ ЗА РАЗБИРАНЕТО