Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

Дневен режим

Д Н Е В Е Н  Р Е Ж И М

 градински групи

УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023

 

7.00 – 8.30 ч. – Прием на децата и утринно раздвижване  - по предварителна заявка родителите могат да водят децата  в удобно за тях време

 8.30 – 9.00 ч. – Подготовка за закуска и закуска

 9.00 – 11.00ч. – Педагогически ситуации в зависимост от възрастовата група и седмичното разпределение, с включена подкрепителна закуска от 10.00ч.

 11.00 – 12.00 ч. – Игри на открито, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител и други занимания с децата

 12.00 – 12.30 ч. – Подготовка за обяд и обяд

 12.30 – 13.00 ч. – Подготовка за сън

 13.00 – 15.00ч. – Сън

 15.00 – 15.30 ч. – Подкрепителна закуска

 15.30 – 16.30 ч. – Педагогически ситуации,

 16.30 – 19.00 ч. – Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, игри на открито, изпращане на децата

 

 

Директор на ДГ№1 " Червената шапчица"

                                                                                                                                          /В.НИКОЛОВА/