Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

Дневен режим

Д Н Е В Е Н Р Е Ж И М

 

УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023

 

7.00 – 8.30 ч. – Прием на децата и утринно раздвижване  - по предварителна заявка родителите могат да водят децата  в удобно за тях време

 

8.30 – 9.00 ч. – Подготовка за закуска и закуска

 

9.00 – 11.00ч. – Педагогически ситуации в зависимост от възрастовата група и седмичното разпределение

 

11.00 – 12.00 ч. – Игри на открито и други занимания с децата

 

12.00 – 12.30 ч. – Подготовка за обяд и обяд

 

12.30 – 13.00 ч. – Подготовка за сън

 

13.00 – 15.00ч. – Сън

 

15.00 – 15.30 ч. – Подготовка след сън и подвижни игри

 

15.30 – 16.00 ч. – Следобедна закуска

 

16.00 – 17.30 ч. – Педагогически ситуации, ДПУ

 

17.30 – 19.00 ч. – Игри на открито, в детски кътове и изпращане на децата

 

 

 

 

Директор на ДГ№1 " Червената шапчица"

                                                                                                                                          /Х.ПЕТРОВА/