Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

За родителите

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 ЩЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА С ДЕЦА НА 4 ЯНУАРИ.

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ПОПЪЛНИТЕ

ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ  И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

ВХОД ОТ СТРАНАТА НА СТОПАНСКИЯ ДВОР.

ИЗХОД ОТ СТРАНАТА НА 134 СО"Д. ДЕБЕЛЯНОВ"

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

 

 

Уважаеми Родители,

 

Може да платите дължимите такси за

Детската градина  /БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ/

на Вашите деца   по банков път.

Информация за дължимата сума на  мейл: odz_1@abv.bg

и тел:0877340542

 

  

ДЕТСКА ГРАДИНА № 1

 

  

Код по БУЛСТАТ: 000673598

 

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА

 

BIG:    SOMBBGSF

 

IBAN:  BG34SOMB91303143092200