Детска градина №1 в град София

Прием

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ
Необходими  медицински документи при постъпване:
1. Здравен картон на детето, попълнен от личния му лекар.
2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на
    фекална проба.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:
    Изследване на фекална проба за хелминти и протозои;
    Перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.
    Изследванията да са извършени до 15 дни преди постъпване на дететo
    в детското заведение.
4. Изследване на кръв и урина.
    Изследванията да са извършени една седмица преди постъпване на
    детето в детското заведение.
5. Изследване с отрицателен резултат за сифилис (Васерман) на единия
    от родителите -само за деца, ненавършили 3 год. към датата  на постъпване.
    Изследването да е извършено до 6 месеца преди постъпване на
    детето в детската ясла.
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със
    заразно болен, издадена до 3 дни преди датата на постъпване на
    детето в детската градина.
    Деца с непълни имунизации за възрастта се приемат в детското заведение
    само с разрешение на епидемиолога от СРЗИ!