Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 18.05.2020 г. ДО 29.05.2020 г. 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ОТ 9:00 ЧАСА ДО 16:00 ЧАСА, ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕПОРЪЧАНИРОДИТЕЛИТЕ ДА НОСИТЕ МАСКА, РЪКАВИЦИ И ХИМИКАЛ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ (ИЗТЕГЛЯ СЕ ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО В ИСОДЗ)
  2. ОРИГИНАЛ ОТ:
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО
  • ЛИЧНИ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ
  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ МЕСТОРАБОТАТА И ТРУДОВА КНИЖКА
  • ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВА