Детска градина №1 в град София

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА 2021/2022

Уважаеми родители,

Детска градина №1 ще приема деца от набор 2019.

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

           Всеки работен ден от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 16:00ч.

           Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

 Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинали от: 

  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО
  • ЛИЧНИ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ
  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ МЕСТОРАБОТАТА И ТРУДОВА КНИЖКА
  • ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВА

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.  

Ръководството на Детска градина №1 е на разположение на родителите за допълнителна информация и разяснения.