Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

Възстановяване на работа на детската градина

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 ЩЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА С ДЕЦА НА 1 ЮНИ.

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ДЕЦАТА СА КАЧЕНИ В СЕКЦИЯ НОВИНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И СЪОБРАЗИТЕ С ТЯХ.

ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ ТРЯБВА ДА Е ПОПЪЛНЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО.

ВХОД ОТ СТРАНАТА НА СТОПАНСКИЯ ДВОР.

ИЗХОД ОТ СТРАНАТА НА 134 СО"Д. ДЕБЕЛЯНОВ"

ДО 11:00Ч. НА 28.05 МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01-05.06 НА ИМЕЙЛ НА ДГ№1

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 1 ЮНИ.