Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

Подготвителна група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЗАВЪРШЕНА НА  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ 28.05.2020г.

В ИНТЕРВАЛА ОТ 9:00 до 15:00ч. В СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.