Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" И "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 КАМПАНИЯТА ЗА РАЗДАВАНЕТО  НА ПРОДУКТИТЕ ОТ УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ  "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" И "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И НА 29  АПРИЛ.

ЗАПОВЯДАИТЕ ОТ 10:00Ч. ДО 15:00 В ДВОРА  НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

РАЗДАВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ.

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ.

ТРЯБВА ДА НОСИТЕ МАСКА, РЪКАВИЦИ И ХИМИКАЛ ЗА ПОДПИСВАНЕТО НА ПРОТОКОЛА.