Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

Училищни схеми

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 РАЗДАВАНЕТО  НА ПРОДУКТИТЕ ОТ УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ  "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" И "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ НА 28  АПРИЛ ОТ 11:00Ч. ДО 15:00 В ДВОРА  НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

РАЗДАВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ.

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ.

ТРЯБВА ДА НОСИТЕ МАСКА, РЪКАВИЦИ И ХИМИКАЛ ЗА ПОДПИСВАНЕТО НА ПРОТОКОЛА.