Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

ТАКСИ

 Уважаеми Родители,

 

Може да платите дължимите такси за

Детската градина  /БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ/

на Вашите деца   по банков път.

Информация за дължимата сума на  мейл: odz_1@abv.bg и тел:0877340542

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 1

 

 

 

Код по БУЛСТАТ: 000673598

 

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА

 

BIG:    SOMBBGSF

 

IBAN:  BG34SOMB91303143092200