Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

ТЕЗИ ОТ ВАС КОИТО ИМАТ  НЕ  ПЛАТЕНИ ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТ

МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ НА МЯСТО, СЛЕД ОТВАРЯНЕ НА ДЕТСКАТ ГРАДИНА 01.06.2020г. ОТ 8:00ч.до 14:00ч.