Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

НОВИНИ

Уважаеми родители, 

С пожелание за успешен и спокоен септември обръщам внимание на следното:

            

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в ДГ №1 след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представяеднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Благодаря за проявеното разбиране!

Директор ДГ № 1 "Червената шапчица"

 

Обява за ДОД

Обява за ДОД

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА 2022/2023

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА 2022/2023

Протокол - Йога за деца

Протокол - Йога за деца

Обява - ДОД "Йога за деца"

Обява - ДОД "Йога за деца"

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№1

ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№1

Удостоверения

Подготвителна група

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Възстановяване на работа на детската градина

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

АНКЕТА

АНКЕТА

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

ТАКСИ

ТАКСИ