Детска градина №1 в град София

НОВИНИ

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА 2021/2022

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА 2021/2022

Протокол - Йога за деца

Протокол - Йога за деца

Обява - ДОД "Йога за деца"

Обява - ДОД "Йога за деца"

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№1

ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№1

Удостоверения

Подготвителна група

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Възстановяване на работа на детската градина

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

АНКЕТА

АНКЕТА

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

ТАКСИ

ТАКСИ