Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

ЕКИП

Мед.сестра

В.Петрова

Б.Димитрова

Пом.възпитател

С.Йонова

Дневен режим ясла

  В учебно време - от 15 септември до 31 май

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация

7:00 ч. – 8:30 ч.

Прием на децата. Манипулативни игри под ръководство на медицинския специалист. Тоалет и измиване.

8:30 ч. – 9:00 ч.

Закуска

9:00 ч. – 9:30 ч.

Тоалет

9:30 ч. – 10:00 ч.

Педагогическа ситуация (сън за деца от 12-15 месечна възраст, при необходимост)

10:00 ч. – 10:30 ч.

Подкрепителна закуска

10:30 ч. – 11:00 ч.

Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност.

11:00 ч. – 11:30 ч.

Подготовка за обяд

11:30 ч. – 12:15 ч.

Обяд

12:15 ч. – 13:00 ч.

Тоалет и подготовка за сън

13:00 ч. – 15:30 ч.

Сън

15:30 ч. – 16:00 ч.

Събуждане, тоалет

16:00 ч. – 16:30 ч.

Подкрепителна закуска

16:30 ч. – 19:00 ч.

Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност / Изпрашане на децата

 

Дневен режим ясла

 В неучебно време - от 1 юни до 14 септември

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация

7:00 ч. – 8:30 ч.

Прием на децата. Манипулативни игри под ръководство на медицинския специалист. Тоалет и измиване.

8:30 ч. – 9:00 ч.

Закуска

9:00 ч. – 9:30 ч.

Тоалет

9:30 ч. – 10:00 ч.

 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от медицинският специалист  (сън за деца от 12-15 месечна възраст, при необходимост)

10:00 ч. – 10:30 ч.

Подкрепителна закуска

10:30 ч. – 11:00 ч.

Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност.

11:00 ч. – 11:30 ч.

Подготовка за обяд

11:30 ч. – 12:15 ч.

Обяд

12:15 ч. – 13:00 ч.

Тоалет и подготовка за сън

13:00 ч. – 15:30 ч.

Сън

15:30 ч. – 16:00 ч.

Събуждане, тоалет

16:00 ч. – 16:30 ч.

Подкрепителна закуска

16:30 ч. – 19:00 ч.

Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност / Изпращане на децата