Детска градина №1 в град София

Добре дошли в официалния сайт на ДГ №1 - град София, кв. Възраждане

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 ЩЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА С ДЕЦА НА 1 ЮНИ.

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ДЕЦАТА СА КАЧЕНИ В СЕКЦИЯ НОВИНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И СЪОБРАЗИТЕ С ТЯХ.

ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ ТРЯБВА ДА Е ПОПЪЛНЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО.

ВХОД ОТ СТРАНАТА НА СТОПАНСКИЯ ДВОР.

ИЗХОД ОТ СТРАНАТА НА 134 СО"Д. ДЕБЕЛЯНОВ"

ДО 11:00Ч. НА 28.05 МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01-05.06 НА ИМЕЙЛ НА ДГ№1

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 1 ЮНИ.

 

 

Уважаеми Родители,

 

Може да платите дължимите такси за

Детската градина  /БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ/

на Вашите деца   по банков път.

Информация за дължимата сума на  мейл: odz_1@abv.bg и тел:0877340542

Нашите приорите са:

  • Формиране на здраво, знаещо и можещо дете;
  • Качествен учебно - възпитателен процес съчетаващ традиция с новаторство;
  • Осигуряване емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие;
  • Осъвременяване на материалната и дидактична база;
  • Оптимизиране възпитателната функция на семейството;
  • Гражданско участие в управлението на ДГ №1