Детска градина №1 "Червената шапчица" град София

Добре дошли в официалния сайт на ДГ №1 "Червената шапчица" - град София, кв. Възраждане

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина №1 ще приема деца от набор 2019.

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

           Всеки работен ден от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 16:00ч.

           Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

 Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинали от: 

  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО
  • ЛИЧНИ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ
  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ МЕСТОРАБОТАТА И ТРУДОВА КНИЖКА
  • ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВА

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.  

Ръководството на Детска градина №1 е на разположение на родителите за допълнителна информация и разяснения.

 

 Нашите приорите са:

  • Формиране на здраво, знаещо и можещо дете;
  • Качествен учебно - възпитателен процес съчетаващ традиция с новаторство;
  • Осигуряване емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие;
  • Осъвременяване на материалната и дидактична база;
  • Оптимизиране възпитателната функция на семейството;
  • Гражданско участие в управлението на ДГ №1