Детска градина №1 в град София

Добре дошли в официалния сайт на ДГ №1 - град София, кв. Възраждане 

Нашите приорите са:

  • Формиране на здраво, знаещо и можещо дете;
  • Качествен учебно - възпитателен процес съчетаващ традиция с новаторство;
  • Осигуряване емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие;
  • Осъвременяване на материалната и дидактична база;
  • Оптимизиране възпитателната функция на семейството;
  • Гражданско участие в управлението на ДГ №1